Nyheter från SRF


Nyhet angående friskvårdsbidraget

12 september, 2019 09:05

Enligt Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2019 i mål nr 6561-18, innebär domen att ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr bör anses skattepliktigt i sin helhet, vilket kommer att förtydligas i den rättsliga vägledningen.

Prisbasbelopp för 2020 fastställt

12 september, 2019 09:00

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 300 kr respektive 48 300 kr för år 2020.

Sänkt krav på aktiekapital

12 september, 2019 08:58

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr.

Ingångsavdrag

12 september, 2019 08:56

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Propositionsförteckning hösten 2019

12 september, 2019 08:54

Regeringskansliet har sammanställt en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas från och med 10 september 2019 till mitten av januari 2020.

Regeringen föreslår höjda bötesstraff för företag

12 september, 2019 08:47

Regeringen föreslår i en proposition att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10 miljoner kr till 500 miljoner kr för allvarliga brott som begås av större företag. Syftet med lagförslaget är att ge företag tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas.

Bosättningskravet och brexit

12 september, 2019 08:45

Om Storbritannien lämnar EU utan att något utträdesavtal godkänts blir landet i formell och praktisk mening ett tredjeland i förhållande till EU. Bolagsverket har sammanställt några frågor & svar vad det innebär vid tillämpning av aktiebolagslagens bosättningskrav.

KPI för augusti 2019 var 334,39

12 september, 2019 08:36

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,4 procent i augusti 2019. Det är en sänkning sedan juli då inflationstakten var 1,7 procent.

Grön skatteväxling

05 september, 2019 08:32

Som en del av den gröna skatteväxlingen bör en skattereduktion på 1 650 kronor per år införas för den som bor i vissa geografiska områden, främst i Norrland och nordvästra Svealand. Det skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

Stor satsning på landsbygdspolitik i budget 2020

05 september, 2019 08:29

Regeringen har presenterat delar av den kommande budgetpropositionen för 2020. Den innehåller stora satsningar för att förbättra förutsättningarna för människor att bo, leva och verka på landsbygden.


Silverstadens Ekonomi & Redovisning AB
Agueligatan 10, 733 38, Sala
Telefon: 0224-67 71 90
Fax: 0224-145 40
E-post: info@silverstadensekonomi.se
Vi är medlemmar i SRF-Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF logo