Nyheter från SRF


Företrädaransvaret ska utredas

07 november, 2019 09:37

Regeringen har beslutat om utredningsdirektiv för en utredning som ska se över reglerna om det så kallade företrädaransvaret. Utredaren ska bland annat ta hänsyn till att villkoren för att starta, driva och utveckla företag ska vara så goda som möjligt.

Kostförmån 2020

07 november, 2019 09:34

En fri måltid om dagen, lunch eller middag, ska för beskattningsår 2020 värderas till 98 kr. Fri frukost ska värderas till 49 kr och helt fri kost, minst tre måltider, ska värderas till 245 kr. Det framgår av Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch, SKVFS 2019:11.

Nybilspriser vid beräkning av bilförmån

07 november, 2019 09:27

Skatteverket har publicerat en uppdaterad lista med nybilspriser som ska tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter med mera  avseende bilförmån. De nya priserna gäller från och med beskattningsåret 2019.

Momsavdrag för solcellsanläggning – kommentar

07 november, 2019 09:23

Skatteverket har publicerat en kommentar till Högsta förvaltningsdomstolens dom 2019-10-25. Domen gällde avdragsrätt för ingående moms avseende investering av solcellsanläggning som monterats på taken till byggnader som används som stadigvarande bostad.

Friskvårdsbidrag – Hästkörning

07 november, 2019 09:15

Friskvårdsbidrag som ersättning för kostnader för kurs i hästkörning är inte en skattefri personalvårdsförmån. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Förhandsbeskedet har överklagats.

Friskvårdsbidrag – Fält- och westernskytte

07 november, 2019 09:14

Friskvårdsbidrag som ersättning för kostnader för fält- och westernskytte har av Skatterättsnämnden inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbeskedet har överklagats.

Skatteregler för aktie- och handelsbolag

07 november, 2019 09:03

Skatteverket har uppdaterat sin broschyr Skatteregler för aktie- och handelsbolag – med deklarationsanvisningar, SKV 294. Den vänder sig till dig som upprättar bokslut och deklaration i ett mindre aktie- eller handelsbolag.

Dags att betala kvarskatt

07 november, 2019 08:59

1,8 miljoner personer och företag ska betala kvarskatt senast den 12 november. Nytt för i år är att de flesta företagare har samma betalningsdatum som löntagare.

Nu är den här – SALK 2.0 onlinekurs!

05 november, 2019 12:25

Fast driftställe i Sverige

31 oktober, 2019 09:21

Skatteverket har kommenterat Högsta förvaltningsdomstolens tolkning av begreppet tillfälligt avbrott vid bedömningen av om ett utländskt bolag ska anses ha fast driftställe i Sverige, HFD 2019 ref. 36.


Silverstadens Ekonomi & Redovisning AB
Agueligatan 10, 733 38, Sala
Telefon: 0224-67 71 90
Fax: 0224-145 40
E-post: info@silverstadensekonomi.se
Vi är medlemmar i SRF-Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF logo