Nyheter från SRF


Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

21 mars, 2019 10:05

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Skattereduktionen avskaffas från den 1 april.

Osanna fakturor

21 mars, 2019 10:01

Skatteverket har på sin sajt Rättslig vägledning kommenterat Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 februari 2019 gällande osanna fakturor. HFD avslog Skatteverkets yrkande om att bolaget skulle påföras ytterligare arbetsgivaravgifter på grund av uttag av bolagets företrädare.

Sänkt moms på e-publikationer

21 mars, 2019 09:58

Momsen på digitala tidningar och böcker sänks från 25 procent till 6 procent från och med 1 juli. Det föreslår regeringen i en extra ändringsbudget för 2019.

Höjt tak för rutavdrag

21 mars, 2019 09:54

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år från och med 1 juli 2019.

Skattereduktion för gåvor

21 mars, 2019 09:51

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs från och med den 1 juli 2019.

BFN har publicerat 13 filmer om bokföring

21 mars, 2019 09:48

För att underlätta för nya företagare och andra som vill lära sig om grunderna i bokföring har Bokföringsnämnden tagit fram filmserien 13 filmer om bokföring. Filmerna utgår från BFNs handledning Att Föra Bok.

Anmäla ordförande i förening

21 mars, 2019 09:38

Från den 1 juli 2018 ska ekonomiska föreningar registrera en styrelseordförande hos Bolagsverket. Om sådan anmälan inte görs senast den 31 december 2019 kommer det av föreningens registreringsbevis framgå att föreningen saknar en registrerad ordförande.

699 000 deklarerade första dagen

21 mars, 2019 09:33

Den 19 mars öppnade Skatteverket sin digitala tjänst Inkomstdeklaration 1. Redan första timmen deklarerade 45 000 personer. 699 000 personer deklarerade första dagen. Hela 1,7 miljoner personer loggade in för att titta på sin deklaration första dagen.

Generationsskifte i fåmansföretag

14 mars, 2019 08:37

Regeringen föreslår i en proposition att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående.

Aktiv eller passiv näringsverksamhet

14 mars, 2019 08:35

Skatteverket har kommenterat en kammarrättsdom där näringsverksamhet i form av skogsbruk betraktats som inkomst av passiv näringsverksamhet när fastighetsägaren inte arbetat en tredjedels årsarbetstid i verksamheten och samtidigt inte utfört allt arbete själv.


Silverstadens Ekonomi & Redovisning AB
Agueligatan 10, 733 38, Sala
Telefon: 0224-67 71 90
Fax: 0224-145 40
E-post: info@silverstadensekonomi.se
Vi är medlemmar i SRF-Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF logo