Nyheter från SRF


Förlängd tid för avstämning av korttidsarbete

01 juli, 2020 14:02

Lagen om stöd vid korttidsarbete justeras så att tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två till fyra veckor.

Viktiga lagändringar

01 juli, 2020 13:59

Riksdagen sammanställer viktigare lagar och förordningar som börjar gälla vid halvårsskiftet 2020.

Ansökan för omställningstöd

30 juni, 2020 16:14

Möjligheten att söka omställningsstöd öppnade 22 juni. Stödet lämnas till företag vars omsättning minskat med mer än 30 procent under mars och april på grund av coronapandemin.

Uppföljning av stödåtgärder

30 juni, 2020 16:14

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur de stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

ARN:s beslut kring ersättning för inställda resor

30 juni, 2020 16:13

ARN har fattat vägledande beslut i fem ärenden där olika resor ställts in eller avbeställts på grund av spridningen av coronaviruset och de åtgärder som har vidtagits för att begränsa denna.

Ändringar i plan-och bygglagen

30 juni, 2020 16:13

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 2020.

Bostadsrättsförening får inte kamerabevaka entré och trapphus

30 juni, 2020 16:12

Datainspektionen har granskat hur en bostadsrättsförening använder kamerabevakning i sin fastighet och konstaterar att föreningen har gått för långt som spelat in ljud och kamerabevakat både entré och trapphus.

Styrelseledamots medansvar för bolagets rättegångskostnader

30 juni, 2020 16:12

En styrelseledamot i ett aktiebolag som försatts i konkurs var personligt betalningsansvarig för bolagets skulder som uppkommit under en period före konkursen.

Tydlig minskning av varuimporten Q1 2020

30 juni, 2020 16:11

Varuimporten under första kvartalet 2020 visar en tydlig minskning, men läkemedelsexporten ökade. Importen från Kina minskade kraftigt.

Lag om skattepliktiga arrangemang (DAC 6)

30 juni, 2020 16:11

Rådgivare och användare ska lämna uppgifter om gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang som uppvisar åtminstone ett s.k. kännetecken. Uppgifterna ska användas för informationsutbyte med andra EU-medlemsstater. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2020.


Silverstadens Ekonomi & Redovisning AB
Agueligatan 10, 733 38, Sala
Telefon: 0224-67 71 90
Fax: 0224-145 40
E-post: info@silverstadensekonomi.se
Vi är medlemmar i SRF-Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF logo