Nyheter från SRF


Lagändringar från och med 1 juli 2019

28 juni, 2019 11:29

Srf konsulternas remissvar avseende sänkt aktiekapital

28 juni, 2019 11:18

Skattelättnad för arbetsresor

27 juni, 2019 07:21

Reseavdragskommittén föreslår i ett betänkande att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Friskvårdsbidrag om 6 500 kr godtogs inte av HFD

27 juni, 2019 07:17

Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

27 juni, 2019 07:12

Den 1 juli 2019 återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kr ha skänkts under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket.

Laga grund för avskedande

27 juni, 2019 07:11

En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har tillsammans och i samförstånd med ytterligare en person tagit diverse byggnadsmaterial från arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har funnit att agerandet har utgjort laga grund för avskedande.

Förslag om skatt på plastbärkassar

27 juni, 2019 07:09

Finansdepartementet föreslår i en promemoria att skatt införs på plastbärkassar från och med den 1 maj 2020. Skatten förslås uppgå till 3 kr per bärkasse. För tunna plastbärkassar på maximalt 5 liter förslås skatten uppgår till 30 öre.

Enklare regler för transportföretagen att redovisa arbetstid

27 juni, 2019 07:02

Transportstyrelsen har tagit fram nya regler som ska underlätta för transportföretagen att redovisa arbetstid. Föreskrifterna om arbetstid vid visst vägtransportarbete har nu kompletterats med allmänna råd om register över arbetstid.

Påminnelse om att lämna in årsredovisningen

27 juni, 2019 06:58

Bolagsverket har i dagarna skickat ut brev till ungefär 200 000 aktiebolag som hade bokslutsdag den 31 december 2018 och som ännu inte lämnat in sin årsredovisning. I brevet påminner Bolagsverket om att årsredovisningen måste ha inkommit senast onsdagen den 31 juli 2019.

Den farliga stressen och hur vi håller den i schack

27 juni, 2019 06:51

Lönepodden vill inspirera och stärka dig som verkar inom yrkesområdet lön. Ett nytt avsnitt publiceras varje månad den 25:e. (Du kan behöva webbläsaren Google Chrome).


Silverstadens Ekonomi & Redovisning AB
Agueligatan 10, 733 38, Sala
Telefon: 0224-67 71 90
Fax: 0224-145 40
E-post: info@silverstadensekonomi.se
Vi är medlemmar i SRF-Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF logo