Nyheter från SRF


Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

23 maj, 2019 08:55

Sverige och Portugal har undertecknat ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan länderna. Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt.

Regeringen stärker arbetet mot penningtvätt

23 maj, 2019 08:52

Regeringen föreslår i en proposition att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i advokatbolags ledning som överträder penningtvättslagen.

Pensionssparavdrag – pensionsrätt i anställning saknas

23 maj, 2019 08:50

Vid bedömningen av rätten till pensionssparavdrag anses en person helt sakna pensionsrätt i anställning om personen under beskattningsåret endast innehar anställningar i vilka personen inte har tjänat in någon tjänstepension vare sig under beskattningsåret eller tidigare. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Bilförmån – nya miljöbilar våren 2019

23 maj, 2019 08:42

För miljöbilar finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För de miljöbilar som tillkommit under våren 2019 anger Skatteverket i ett ställningstagande hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde.

Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet genom folkbokföringskontroll

23 maj, 2019 08:36

Sedan april i år pågår en särskild insats med grund i folkbokföringskontroll, inom myndigheternas samarbete mot organiserad brottslighet. Insatsen syftar till att stoppa brott mot välfärdssystemen. Några hundra personer i Stockholmsområdet granskas inledningsvis.

Skatteverket granskar olaglig taxiverksamhet i sociala medier

23 maj, 2019 08:34

Skatteverket ska granska förmedling av olaglig taxiverksamhet i sociala medier, ett fenomen som växt de senaste åren. Förmedlingen sker ofta i slutna grupper. Skatteverkets kontroller syftar till att motverka osund konkurrens som drabbar laglig taxiverksamhet.

Nu kan fler ansöka om bostadsbidrag digitalt

23 maj, 2019 08:32

Om du är gift eller sambo behöver du inte längre använda pappersblankett när du ansöker om bostadsbidrag. Du kan nu ansöka via Försäkringskassans Mina sidor. Men har du barn över 18 år som bor hemma hos dig behöver du fortfarande använda pappersblanketten.

Svårare att använda Bolagsverkets e-tjänst som brottsverktyg

23 maj, 2019 08:26

Nu tar Bolagsverket ytterligare ett steg framåt i sitt arbete mot ekonomisk brottslighet och företagskapning. Det har blivit svårare för obehöriga att registrera en företrädarändring i Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se.

Srf konsulterna i Bolagsverkets insynsråd

21 maj, 2019 11:43

Kvalitetssäkrad löneprocess med SALK 2.0

20 maj, 2019 09:26

Silverstadens Ekonomi & Redovisning AB
Agueligatan 10, 733 38, Sala
Telefon: 0224-67 71 90
Fax: 0224-145 40
E-post: info@silverstadensekonomi.se
Vi är medlemmar i SRF-Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF logo