Nyheter från SRF


Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet

08 augusti, 2019 10:34

Regeringskansliet har publicerat en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trätt i kraft kring halvårsskiftet 2019.

Fast driftställe i Sverige för polskt företag?

08 augusti, 2019 10:30

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om ett bolags verksamhet vid en plats för byggnadsverksamhet ska anses ha pågått mer än tolv månader och bolaget därmed ska anses ha fått ett fast driftställe i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen.

Bokföring i konkurs

08 augusti, 2019 10:29

Bokföringsnämnden har publicerat ett förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs. Förslaget har skickats ut på remiss.

Redovisning av fusion

08 augusti, 2019 10:26

Bokföringsnämnden har publicerat ett förslag på allmänna råd om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. Förslaget har skickats ut på remiss.

En utökad föräldrapenning

08 augusti, 2019 10:22

Från och med den 1 juli likställs en förälders sambo med en förälder när det gäller uttag av föräldrapenning. Detta gäller även i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra, eller har eller har haft barn tillsammans.

Snabbare registrering vid styrelseändring

08 augusti, 2019 08:29

Använd Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se. Då får du din styrelseändring registrerad betydligt snabbare än om du använder en blankett. Ändringen kan registreras inom en timme.

Rättelse av felaktiga vägavgiftsbeslut

08 augusti, 2019 08:26

Ägare till lastbilar som drivs med etanol eller gas har under en längre tid betalat för hög vägavgift, i vissa fall sedan 2001. Skatteverket kommer under hösten att rätta de felaktiga avgiftsbesluten. Från och med den 1 juli 2019 tas rätt vägavgift ut.

Skatteverkets kontroll av tandläkare

08 augusti, 2019 08:22

Skatteverket har granskat privata tandvårdskliniker i en särskild kontroll vilket har lett till höjd skatt med 25 miljoner kronor. Felen utgörs framför allt av oredovisade inkomster och bedöms i många fall vara avsiktliga.

Lagändringar från och med 1 juli 2019

28 juni, 2019 11:29

Srf konsulternas remissvar avseende sänkt aktiekapital

28 juni, 2019 11:18

Silverstadens Ekonomi & Redovisning AB
Agueligatan 10, 733 38, Sala
Telefon: 0224-67 71 90
Fax: 0224-145 40
E-post: info@silverstadensekonomi.se
Vi är medlemmar i SRF-Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF logo